Termeni de utilizare

Notă legală

Acest WEBSITE [www.antalis.ro / e.g. pentru România: www.antalis.ro] editat de către:

[ANTALIS S.A. RO10519723 CU J/40/4358/1998, cu sediul în str. Matei Basarab 20A, sector 3 București, România în calitate de editor, ( « Editor » sau « ANTALIS »)]

Reprezentant:

[Lorett Mincu, Sdministrator- Director General, Antalis S.A.]

 

 

 • Obligatoriu
 • Definiții
 • Scopul WEBSITE-ului
 • Doar pentru uz profesional
 • Administrarea WEBSITE-ului
 • Drepturile de Proprietate Intelectuală
 • Hyperlinkuri
 • Răspundere
 • Protecția Datelor cu Caracter Personal
 • Aplicarea Legii și Jurisdicția Exclusivă
 • Interogare

Obligatoriu


Navigarea pe acest SITE WEB înseamnă aprobarea fără rezerve de către Utilizator a tuturor acestor Termeni de utilizare, inclusiv a prevederilor de declinare a răspunderii și de limitare a răspunderii. Acești Termeni de Utilizare au scopul de a defini regulile generale în temeiul cărora ANTALIS oferă acces la WEBSITE și Utilizatorii îl vor accesa și utiliza.

Versiunea actuală online a acestor condiții generale de utilizare este singura aplicabilă pe toată durata de utilizare a acestui SITE și până când o nouă versiune o înlocuiește.

Definiții

"ANTALIS" reprezintă  ANTALIS România uînregistrată la Registrul Comerțului j/40/4358 cu RO10519723, având sediul social în București, Str. Matei Basarab 20A, sector3, București, (numit  « Editor » sau « ANTALIS »)]

"WEBSITE"  [www.antalis.ro]

"Servicii" servicii disponibile pe site.

"Utilizator" înseamnă orice persoană care utilizează WEBSITE-ul sau oricare dintre serviciile oferite pe WEBSITE.

"Membru" înseamnă un Utilizator identificat pe WEBSITE.

"Parolă" înseamnă informații confidențiale care, atunci când sunt utilizate împreună cu Identificatorul, permit Utilizatorului să-și dovedească identitatea.

“Hyperlinkuri” înseamnă orice site web terță parte sau sursă externă de internet legată de SITE-UL WEBSITE, necontrolat și pentru care ANTALIS nu este responsabilă.

Scopul acestui WEBSITE

Scopul acestui este de a furniza Utilizatorilor informații despre produsele și serviciile oferite de ANTALIS, cu un catalog online, un instrument de căutare online. 

SITE-ul strict limitat la uz profesional

Acest WEBSITE este dedicat și strict rezervat utilizării profesionale, cu excluderea expresă a oricărei alte utilizări, inclusiv orice utilizare de către sau ca consumator.

Prin utilizarea acestui WEBSITE, orice utilizator declara si garanteaza ca actioneaza numai in scopuri profesionale si astfel renunta la orice drept legat de protectia consumatorului in utilizarea acestui WEBSITE in masura permisa de legea aplicabila.

Dacă sunteți consumator, nu trebuie să cumpărați sau să efectuați niciun act legat de o achiziție de pe acest WEBSITE sau orice acțiune bazată pe orice informații publicate pe acest WEBSITE. Dacă utilizați acest WEBSITE cu încălcarea acestor Termeni de utilizare în ciuda acestui avertisment, faceți acest lucru pe propriul risc și ANTALIS își declină orice responsabilitate în acest sens.

Administrarea WEBSITE-ului

Pentru o bună gestionare a SITE-ULUI, ANTALIS poate, în orice moment:

 • Suspenda, întrerupe sau limita accesul la întregul sau parțial SITE-UL WEB, rezerva accesul la WEBSITE, sau la anumite părți ale Site-ului, unei categorii definite de Utilizatori,
 • Șterge orice informație care perturbă funcționarea WEBSITE-ului sau care nu este conformă cu legile și reglementările naționale și internaționale, sau considerată inadecvată sau ilegală.
 • Suspenda site-ul web pentru a-l actualiza.

Proprietates intelectuală

Toate mărcile comerciale, fotografiile, textele, comentariile, ilustrațiile, imaginile în mișcare sau nu, secvențele video, sunete, inclusiv aplicațiile informatice care ar putea fi utilizate pentru a asigura funcționarea SITE-ULUI și, în general, toate elementele care sunt reproduse și utilizate pe SITE-UL sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală.

Acestea sunt proprietatea  integrală a ANTALIS sau a partenerilor săi. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau adaptare, sub orice formă, a integral sau parțial a acestor elemente, inclusiv a aplicațiilor informatice, fără acordul prealabil scris al ANTALIS este strict interzisă. Faptul că ANTALIS nu dă în judecată imediat ce are cunoștință de utilizare neautorizată nu va fi considerat ca aprobare a acestor utilizări și renunțare la orice proces.

Hyperlinkuri

WEBSITE-ul poate include link-uri către site-uri web ale terților sau surse externe de internet („Hyperlink-uri”). ANTALIS nu are control asupra și nu poate controla niciun hiperlink. Prin urmare, ANTALIS nu poate fi făcut responsabil pentru acele hyperlink-uri și își declină orice responsabilitate pentru conținut, publicitate, produse, servicii și orice alt material disponibil pe sau care se ramifică în acele site-uri web terțe și surse externe.

În plus, ANTALIS nu poate fi făcut responsabil pentru nicio daună sau pierdere, reală sau presupusă, care decurge din utilizarea sau din faptul că s-a bazat pe conținutul sau bunurile și serviciile disponibile pe acele Hyperlinkuri.

Răspundere

ANTALIS depune eforturi rezonabile pentru a furniza informații corecte și actualizate pe SITE-UL WEBSITE și își rezervă dreptul de a modifica conținutul în orice moment, fără notificare. ANTALIS nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea sau completitudinea SITE-ULUI, care include Hyperlink-uri sau orice altă legătură electronică disponibilă direct sau indirect de pe SITE-UL.

Este responsabilitatea Utilizatorului să verifice acuratețea informațiilor prin mijloace auxiliare, inclusiv prin contact direct cu ANTALIS.

Ca urmare, ANTALIS nu își asumă nicio răspundere care decurge din:

 • orice inexactitate sau omisiune în conținutul WEBSITE-ului
 • orice inaccesibilitate a WEBSITE-ului
 • orice apariție a erorilor
 • orice eroare legată de conținutul disponibil pe WEBSITE
 • orice daune rezultate din intruziunea frauduloasă a unei terțe părți care provoacă modificări ale informațiilor conținute pe WEBSITE
 • orice prejudiciu sau prejudiciu cauzat de modificări neautorizate sau ilegale ale conținutului WEBSITE-ului
 • în general, orice prejudiciu sau prejudiciu, direct sau indirect, si indiferent de cauza, originea, natura sau consecinta, rezultat din accesul sau imposibilitatea accesului la WEBSITE si/sau utilizarea informatiilor disponibile direct sau indirect pe site. SITE WEB


ANTALIS își declină orice responsabilitate pentru orice pierdere sau daune cauzate de orice virus, orice atac de refuzare a serviciului sau orice alt material dăunător din punct de vedere tehnologic care vă poate infecta echipamentul informatic, programele dumneavoastră de calculator, datele dumneavoastră sau orice alt material proprietar datorită utilizării WEBSITE-ul sau orice descărcare de conținut de pe acest WEBSITE sau orice alt site web al unei terțe părți sau altă sursă de Internet legată de WEBSITE.

ANTALIS își declină orice responsabilitate pentru conținutul oricărui site web terță parte sau al surselor externe de internet legate de acest WEBSITE. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o aprobare de către ANTALIS a conținutului lor. ANTALIS își declină orice responsabilitate pentru orice pierdere sau daune care ar putea rezulta din utilizarea oricărui site web terță parte sau a unei surse externe de internet legate de acest SITE WEB.

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Orice informație cu caracter personal furnizată de orice Utilizator pe acest SITE WEB este colectată și prelucrată de ANTALIS în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, legat de protecția informațiilor cu caracter personal. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să accesați Politica noastră de confidențialitate [inserați linkul] și Politica noastră privind cookie-urile [Inserați linkul], ambele disponibile pe acest WEBSITE.

a. Securitatea pe acest WEBSITE:

ANTALIS se angajează să asigure măsurile adecvate pentru a păstra securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor furnizate pe acest WEBSITE și pentru a preveni denaturarea, deteriorarea, distrugerea sau accesul acestora de către terți neautorizați. Datele personale furnizate de Utilizatori sunt stocate pe servere securizate, în special pe serverul Hosterului.

Totuși, transferul datelor personale pe Internet prezintă riscuri intrinseci pe care ANTALIS nu le poate preveni în totalitate în ceea ce privește securitatea datelor astfel transmise. Prin urmare, ANTALIS avertizează Utilizatorii cu privire la potențialele riscuri pe care le implică funcționarea și utilizarea acestui SITE WEB și, astfel, recomandă Utilizatorilor să ia toate măsurile de protecție necesare în gestionarea navigării lor pe Internet (cum ar fi utilizarea hardware și software actualizat, up- antivirus până în prezent, măsuri de confidențialitate pentru protejarea identificatorilor și a parolei etc.). Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru gestionarea identificatorului și parolei lor.

b. Securitatea celei de a 3-a părți sau a linkurior externe (Hyperlinks):

Gestionarea și securitatea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori pe orice site web terță parte sau sursă externă de internet legată de acest WEBSITE, sunt sub responsabilitatea exclusivă a editorilor acestor site-uri externe sau surse de internet. Acestea includ următoarele site-uri web externe sau surse de internet:

 • site-ul web al Furnizorului de plăți securizate  [https://secure.ogone.com sau https://secure.ingenico.com], pe care aceștia sunt redirecționați atunci când doresc să procedeze la plata comenzii lor, sunt asigurați de [NUME , FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE AL FURNIZORULUI DE PLATĂ SEGURATĂ],
 • site-ul web al transportatorului principal [Indicați URL-ul numelui de domeniu], pe care sunt redirecționați atunci când doresc să procedeze la livrarea comenzii lor de mostre, sunt asigurate de [NUME, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, NUMĂR DE ÎNREGISTRARE AL PRINCIPALULUI PURTĂTOR],
 • orice site web al unei terțe părți sau sursă externă de internet legată de WEBSITE, cum ar fi cele ale editorilor de cookie-uri terți identificați în Politica de cookie-uri a acestui WEBSITE [Inserați link].

 

ANTALIS nu este Operator de Date deoarece nu controlează gestionarea datelor furnizate direct de către Utilizatori prin aceste site-uri externe sau surse de internet și nu poate garanta în niciun caz securitatea datelor astfel transmise de către Utilizatori. Utilizatorii trebuie să cunoască Politica de confidențialitate disponibilă pe aceste site-uri web externe sau surse de internet.

Legea aplicabilă și jurisdicția exclusivă

Prevederile prezentelor condiții generale de utilizare sunt guvernate de legile României cu excluderea oricăror reguli de conflict. Instanța competentă la care ANTALIS își are sediul social are exclusivitate este jurisdicția pentru soluționarea oricăror diferențe sau dispute care decurg din acestea, cu excepția cazului în care există o competență specifică care rezultă dintr-o anumită lege sau reglementare.

Interogare

Vă rugăm să lăsați un mesaj la următoarea adresă [info.ro@antalis.com] sau

Contactați-ne:

 • Pentru orice întrebări, informații despre produsele prezentate pe Site,
 • În cazul în care întâmpinați dificultăți la accesarea sau navigarea pe acest site web,
 • Vedeți orice conținut neadecvat sau ilegal pe acest site web