Notificare cu privire la caracterul privat - Client și terță persoană

Data intrării în vigoare: Iulie 2018

Cuprins

1. Cine suntem

2. Cui se aplică această notificare cu privire la caracterul privat?

3. Ce informații sunt acoperite?

4. Informațiile pe care la colectăm și modul în care le utilizăm

5. Transferuri internaționale

6. Dezvăluiri

7. Furnizori de servicii

8. Actualizarea informațiilor dumneavoastră

9. Reținere

10. Drepturile dumneavoastră

 

1. CINE SUNTEM

Antalis (“ANTALIS”) este o societate pe acțiuni franceză, având  un capital social de 213 000 000 Euro, înregistrată la Registrul Comerțului din Nanterre sub numărul 410 336 069, cu sediul în 8 rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Franța).

Grupul ANTALIS este lider european în distribuția de hârtie și furnizor de soluții de ambalare și comunicare vizuală pentru profesioniști. Grupul ANTALIS este unicul operator în sectorul său, având o prezență internațională în 30 de țări prin intermediul firmelor sale afiliate. Grupul ANTALIS oferă una dintre cele mai extinse și diversificate game de produse și soluții de pe piață și asigură clienților săi un standard înalt de servicii în ceea ce privește personalizarea, expertiza și logistica, în principal prin intermediul celor 123 de centre de distribuire situate în întreaga lume.

Datele de contact pentru firmele noastre ANTALIS din întreaga lume pot fi găsite pe pagina noastră de internet www.antalis.com.

ANTALIS se obligă să colecteze, să întrețină și să utilizeze în mod responsabil informațiile cu caracter personal cu privire la clienții noștri și contactele noastre de afaceri. Dispozițiile legilor cu privire la protecția datelor în cadrul Uniunii Europene și în alte părți impun condiții stricte pentru ANTALIS.

Prin intermediul Codului său de Conduită, ANTALIS a întocmit, pentru sine și pentru Grupul său de firme, o declarație prin intermediul căreia Grupul recunoaște dreptul fundamental și inalienabil, pentru fiecare individ, cu privire la protecția vieții sale private și a datelor sale cu caracter personal, obligându-se astfel să implementeze procedurile necesare, în așa fel încât colectarea și procesarea datelor cu caracter personal în cadrul derulării activităților sale să se desfășoare conform legilor în vigoare și cu respectul cuvenit față de persoane, securitatea și confidențialitatea informațiilor lor. Puteți afla mai multe informații pe pagina noastră de internet www.antalis.ro.

Grupul ANTALIS lucrează în vederea actualizării proceselor sale în conformitate cu Reglementarea UE 2016/679 cu pricire la protecția datelor cu caracter personal prin instalarea unui program intern de protecție a datelor care să asigure un standard unitar în cadrul Grupului ANTALIS în ceea ce privește colectarea, utilizarea și administrarea informațiilor cu caracter personal.

Unitate de control a datelor cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal va fi Firma ANTALIS sau firmele cu care lucrați și/sau ANTALIS, denumite în continuare ANTALIS.

Această notificare cu privire la caracterul privat explică modul în care colectăm, utilizăm și dezvăluim informații cu privire la clienți, furnizori, acționari și alte contacte de afaceri și descrie drepturile pe care le aveți în ceea ce privește propriile dumneavoastră informații cu caracter persona. Vă rugăm să o citiți cu atenție.

2. CUI SE APLICĂ ACEASTĂ NOTIFICARE CU PRIVIRE LA CARACTERUL PRIVAT?

Clienți

Această notificare se aplică clientului persoană fizică cu care lucrăm, inclusiv posibilii clienți. Se aplică informațiilor cu caracter personal colectate în cadrul procesului nostru de acceptare a clientului și închidere a relației cu acesta precum și informațiilor acumulate în timpul unei relații desfășurate cu un client.

De asemenea, se aplică informațiilor cu caracter personal ale angajaților din cadrul entităților clientului, ale căror detalii le putem primi ca parte a furnizării de produse și servicii. În aceste circumstanțe, clientul nostru principal este răspunzător pentru asigurarea faptului că toate persoanele afectate sunt conștiente de faptul că detaliile lor cu caracter personal ne pot fi furnizate precum și cu privire la scopul în care vom utiliza informațiile respective, de exemplu, prezentând o copie a prezentei notificări.

Acționari

Descrierea de mai sus se aplică în același mod și acționarilor noștri.

Furnizori

Descrierea de mai sus se aplică în același mod și furnizorilor noștri.

Contacte de afaceri

În plus, această notificare acoperă informațiile cu caracter personal ale persoanelor care nu există sau ale foștilor clienți sau acționari, care sunt implicați în cadrul ANTALIS semnând pentru a primi comunicări, cum ar fi alerte prin e-mail sau publicații sau care iau parte la evenimentele organizate de către ANTALIS (fie singuri fie împreună cu organizațiile partenere).

Alte contacte

Prezenta notificare acoperă și informațiile cu caracter persona ale persoanelor cu care ANTALIS are o afacere sau un contact în cadrul desfășurării activității sale, cum ar fi agenți, alți acționari sau părți adverse.

3. Ce informații sunt acoperite?

În cadrul acestei notificări cu privire la caracterul privat, “informații cu caracter personal” înseamnă orice informații (fie în format electronic fie scrise) cu privire la o persoană fizică care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date cu privire la locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale persoanei respective.

De asemenea, includ categoriile speciale de informații cu caracter personal (“date ce fac parte din categoria specială”) din care putem stabili sau deduce originea rasială sau etnică a persoanei, opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri de natură similară, apartenența la un sindicat, starea fizică sau psihică (inclusiv date biometrice și genetice), viața/orientarea sexuală sau date juridice (inclusiv informații cu privire la comiterea sau presupusa comitere de infracțiuni și orice sentință sau amendă impuse).

ANTALIS va colecta acele date din categoria specială, doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru unul dintre scopurile descrise mai jos. Mai multe informații cu privire la momentul și motivul pentru care am putea avea nevoie de aceste informații sunt prezentate în capitolul 4 de mai jos “Informațiile pe care le colectăm și modul în care le utilizăm”.

4. Informațiile pe care le colectăm și modul în care le utilizăm

ANTALIS poate utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru o varietate de scopuri, așa după cum se prezintă în capitolele următoare.

ANTALIS are obligația de a colecta și utiliza doar informațiile cu caracter personal ce sunt necesare pentru furnizarea de produse și servicii către clienții noștri; de a stabili și/sau menține relația sa de afaceri cu contactele de afaceri; și de a informa persoanele cu privire la produse, servicii și evenimente pe care le consideră în mod rezonabil ca prezentând interes pentru acestea și/sau pentru care au confirmat în alt mod preferința lor de a le primi informații din partea ANTALIS.Puteți afla mai multe detalii cu privire la scopuri, informațiile pe care le putem colecta, sursa informațiilor și autoritatea legală pe care se bazează ANTALIS trimițând o cerere către următoarea adresă de e-mail dedicată dpo.ro@antalis.com.

În unele cazuri, veți avea obligația de a furniza către ANTALIS informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne permite să vă furnizăm produse și servicii către dumneavoastră (sau către angajatorul dumneavoastră), pentru a lucra cu dumneavoastră sau pentru a respecta obligațiile legale ale ANTALIS.

Identitate, conflicte, spălare bani și alte verificări

ANTALIS colectează o varietate de informații cu privire la clienți și contactele ca parte a procesului nostru de înregistrare a unui nou contact. Acest lucru poate fi desemnat drept verificare sau “Cunoaște-ți clientul”sau “Cunoaște-ți furnizorul”.Verificările pot include una din verificările următoare sau toate aceste verificări:

 • Verificare identitate: dovedire nume și adresă
 • Beneficiar real al firmei sau altor entități legale
 • Verificări conflicte: pentru a evita un conflict de interese
 • Procedură combatere spălare bani, comitere infracțiuni și verificări cu privire la finanțarea actelor de terorism
 • Verificări persoane expuse politic: acele persoane cu roluri importante în guvern, domeniul judiciar, tribunale, bănci centrale, ambasade, forțe armate și întreprinderi de stat, inclusiv membrii familiei acestora și asociații apropriați
 • Verificări listă sancțiuni guvernamentale
 • Listare acțiuni

Aceste verificări se efectuează din motive juridice, de reglementare sau economice și pot necesita repetarea lor pe parcursul contractului nostru. Este important să ne furnizați toate informațiile și documentele necesare, deoarece în caz contrar poate fi afectată capacitatea noastră de a furniza produse și servicii.

Putem utiliza surse terțe pentru a obține unele dintre aceste informații. Pot fi accesate detalii trimițând o solicitare către următoarea adresă de e-mail dedicată dpo.ro@antalis.com.

Furnizare de produse și servicii

ANTALIS poate colecta sau genera detalii suplimentare despre dumneavoastră pe parcursul contractului nostru, în scopul furnizării de produse și servicii.

De asemenea, putem utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal:

 • Pentru a administra relația noastră și pentru a menține relațiile contractuale
 • Pentru contabilitate și în scopuri fiscale
 • Pentru marketing și dezvoltarea afacerii
 • Pentru respectarea obligațiilor legale ale ANTALIS
 • Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale
 • Pentru prevenirea și depistarea infracțiunilor
 • În scopuri de arhivare și statistice

Alte interacțiuni economice

Ca parte a activității dumneavoastră economice sau a altor operațiuni comerciale cu ANTALIS, putem colecta sau genera detalii despre dumneavoastră. Putem utiliza aceste informații personale pentru a administra relația noastră și menține relațiile contractuale, pentru contabilitate și în scopuri fiscale și pentru respectarea obligațiilor noastre legale.

De asemenea, putem transmite către terțe persoane datele dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care vindem sau cumpărăm o afacere sau active, caz în care am putea avea nevoie să dezvăluim datele cu caracter personal către posibilul vânzător sau cumpărător al afacerii sau activelor respective precum și către consilierii lor profesioniști. În cazul în care firma sau o mare parte din activele sale sunt achiziționate de către o terță persoană sau de către una dintre firmele din cadrul Grupului nostru, datele cu caracter personal pe care le deținem vor fi incluse în activele transferate.

Informații colectate la sediul nostru

În cazul în care vizitați sediul nostru, există posibilitatea ca imaginea dumneavoastră să fie înregistrată în sistemele CCTV operate de către ANTALIS sau de către entitatea care administrează sediul nostru. De asemenea, sistemele de control al accesului pot înregistra locația, ora și ziua intrării și ieșirii în și din birourile noastre.

Comunicațiile

În cazul în care legea în vigoare permite, ANTALIS poate înregistra și/sau monitoriza convorbirile telefonice efectuate și primite precum și comunicările electronice transmise către sau primite de către rețelele ANTALIS în vederea protejării afacerii noastre și verificării respectării politicilor noastre și cerințelor legale relevante. Orice astfel de înregistrare și/sau monitorizare se va efectua în scopuri permise de lege și conform legilor și reglementărilor în vigoare. Acest lucru poate include următoarele scopuri:

 • Înregistrare fapte (inclusiv conversia mesajelor voce în text)
 • Stabilirea respectării politicilor și procedurilor ANTALIS
 • Respectarea legilor și reglementărilor în vigoare
 • Prevenirea și depistarea infracțiunilor
 • Monitorizarea utilizării și funcționării rețelelor și sistemelor ANTALIS

Pentru a putea comunica în mod eficient, corespondența și documentele pot fi transmise prin e-mail criptat. Veți fi conștient de faptul că acest lucru nu este garantat ca fiind o metodă sigură de comunicare precum și de faptul că nu există standarde pentru transmitere. În cazul în care doriți să nu utilizăm e-mail criptat, vă rugăm să discutați cu persoana dumneavoastră de contact din cadrul ANTALIS.

Marketing și dezvoltarea afacerii

ANTALIS colectează informații în scopuri de marketing și dezvoltare a afacerii precum și ca parte a administrării generale a relațiilor cu clientul. Există posibilitatea să utilizăm unele informații cu caracter personal în scopul de divertisment pentru client, inclusiv să înregistrăm interesele și preferințele dumneavoastră.

Putem utiliza detaliile dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă trimite informații prin e-mail sau poștă sau utilizând site-urile de socializare, cu privire la produsele și serviciile noastre, dezvoltările din industrie, broșuri, comunicate de presă, invitații la seminare și discuții. Puteți selecta ariile și subiectele care vă interesează atunci când vă înregistrați pe pagina noastră de internet. Puteți actualiza preferințele dumneavoastră sau le puteți elimina oricând. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care vă exercitați drepturile, vezi capitolul 11 “Drepturile dumneavoastră” de mai jos.

Evenimente

În cazul în care participați la un eveniment organizat de către sau în asociere cu ANTALIS, putem colecta detalii cu caracter personal ca parte a înregistrării la eveniment. Aceste informații pot include cerințe referitoare la dietă și detalii cu privire la aspectele medicale sau dizabilitățile ce ar putea avea un impact asupra prezenței sau participării dumneavoastră la eveniment. În cazul în care un eveniment este organizat împreună cu un partener sau găzduit într-o locație externă, există posibilitatea să avem nevoie să comunicăm detaliile dumneavoastră cu caracter personal partenerului, organizatorului de evenimente sau locației. Se vor comunica doar informațiile minime necesare în vederea derulării evenimentului. În cazul în care evenimentul este organizat împreună cu o organizație parteneră, aceasta va fi responsabilă de informarea dumneavoastră cu privire la orice activitate de marketing pe care doresc să o desfășoare și pentru obținerea acordului dumneavoastră, unde este cazul.

Cookies

În cazul în care utilizați pagina noastră de internet, vă informăm cu privire la faptul că acestea utilizează cookie-uri și alte instrumente de analiză a traficului pe internet (eg, Pixel Tracking, Google Analytics, etc.). Vă rugăm să dați click pe https://www.antalis.com/cookies-use-policy pentru mai multe informații referitoare la utilizarea de către noi a acestor instrumente.

 

5. Transferuri internaționale

ANTALIS este un grup internațional care își desfășoară activitatea la nivel global. Asemenea majorității afacerilor internaționale, ANTALIS a centralizat anumite aspecte ale managementului administrării și înregistrării clienților săi în Uniunea Europeană. În plus, acolo unde proiectele depășesc o jurisdicție, informațiile trebuie accesate de către toate persoanele din cadrul  ANTALIS care lucrează în domeniul respectiv. Drept rezultat, informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării de origine (ceea ce include transferuri în afara Spațiului Economic European) și pot fi accesate în cadrul ANTALIS la nivel global.

ANTALIS va lua toate măsurile necesare de siguranță și legale pentru a asigura securitatea și integritatea informațiilor cu caracter personal transferate în cadrul ANTALIS pentru a permite transferurile globale în cadrul ANTALIS ale informațiilor cu caracter personal ce își au originea în SEE conform legilor europene privitoare la caracterul privat prin intermediul utilizării acelorași standarde de protecție a informațiilor cu caracter personal. Din acest motiv, informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor beneficia de același nivel de protecție indiferent de locația lor în cadrul ANTALIS.

De asemenea, informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi accesate de către furnizorii de servicii ANTALIS ce se pot afla în alte jurisdicții. Pentru mai multe informații, vezi capitolul 7 Furnizori de servicii de mai jos.

6. Dezvăluiri

ANTALIS poate dezvălui informațiile dumneavoastră cu caracter personal (i) în cazul în care este necesar în scopul menționat, inclusiv în cadrul ANTALIS; (ii) în cazul în care sunt solicitate de legea în vigoare; (iii) în legătură cu reorganizarea sau combinarea firmei noastre cu o altă firmă, (iv) în cazul în care suntem de părere că o astfel de dezvăluire este necesară pentru a aplica termenii contractului și ai altor convenții sau pentru a proteja în alt mod drepturile, proprietatea sau siguranța ANTALIS; (v) în vederea respectării unei proceduri judiciare, sentințe sau altei obligații legale sau a unui regulament sau decizii guvernamentale; sau (vi) cu acordul dumneavoastră.

Am dorI să atragem în mod special atenția asupra faptului că în unele jurisdicții, ANTALIS are obligația legală de a raporta tranzacțiile suspecte și orice altă activitate de această natură către autoritățile de reglementare în domeniul combaterii spălării banilor, finanțării terorismului, practicii ilegale de tranzacționare a acțiunilor sau legislației aferente. De asemenea, ANTALIS poate raporta activitatea suspectă infracțională către poliție și alte organisme de aplicare a legii. Există posibilitatea să nu avem voie să vă informăm cu privire la acest lucru înainte de dezvăluire sau deloc.

Destinatarii terțe persoane ale informațiilor cu caracter personal referitoare la clienți, afacere și contacte, pot include:

 • Autoritățile fiscale, vamale &aferente plății accizei
 • Organismele de reglementare și alte organisme profesionale
 • Bursă de acțiuni și autorități de listare
 • Registre publice ale administratorilor și acționarilor
 • Furnizori de servicii de verificare a identității
 • Agenții de referință credit
 • Instanțe, poliție și agenții de aplicare a legii
 • Departamente și agenții guvernamentale
 • Auditori și consultanți profesioniști (inclusiv asiguratori și consultanți în domeniul despăgubirilor)

 

ANTALIS va depune toate eforturile rezonabile în vederea dezvăluirii de informații minime în fiecare caz.

 

7. Furnizori de servicii

Terțele persoane ce oferă servicii către ANTALIS sunt denumite “Subcontractanți.” ANTALIS va pune în aplicare contracte cu subcontractanții care respectă cerințele legilor relevante cu privire la caracterul privat. Subcontractanților li se va solicita utilizarea măsurilor corespunzătoare de securitate pentru a proteja informațiile cu caracter personal și nu vor avea voie să utilizeze informațiile cu caracter personal în alt mod față de cel comunicat de către ANTALIS.

Subcontractanții care procesează informații cu caracter personal în numele ANTALIS se pot afla în Europa sau în altă țară. ANTALIS va asigura faptul că subcontractanții respectă toate cerințele legale în vigoare pentru transferarea informațiilor cu caracter personal în afara jurisdicției în cadrul căreia au fost colectate inițial. Pentru datele colectate în Spațiul Economic European sau care se referă la subiecți din cadrul SEE, ANTALIS va solicita Subcontractanților semnarea clauzelor contractuale standard pentru transferul de informații cu caracter personal către terțe state, așa după cum se sancționează în cadrul legilor europene în vigoare cu privire la caracterul privat.

În cazul în care doriți mai multe informații cu privire la subcontractanții cu care lucrăm, văr rugăm să contactați Ofițerul ANTALIS de Protecție a Datelor trimițând o solicitare către următoarea adresă de e-mail dedicată dpo.ro@antalis.com

 

8. Actualizarea informațiilor dumneavoastră

ANTALIS depune toate eforturile pentru a menține acuratețea și caracterul complet al informațiilor cu caracter personal deținute de ANTALIS. Pentru a ne ajuta să asigurăm faptul că dispune de datele actualizate cu privire la dumneavoastră, este important să ne informați cu privire la orice actualizări ale datelor dumneavoastră de contact sau ale informațiilor cu caracter personal. Vă rugăm să contactați persoana cu care lucrați în mod obișnuit în cadrul ANTALIS. De asemenea, puteți contacta Ofițerul ANTALIS de Protecție a Datelor trimițând o solicitare către următoarea adresă de e-mail dedicată dpo.ro@antalis.com

9. Reținere

ANTALIS poate reține informațiile dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru scopurile descrise în capitolul 4 de mai sus: Informațiile pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Observați faptul că perioadele de reținere pot varia în cadrul jurisdicțiilor diferite. De regulă, datele cu caracter personal sunt păstrate pentru o perioadă minimă de 2 ani și ar putea fi păstrate pentru o perioadă de timp suplimentară definită de statutul în vigoare cu privire la limitare.

Există posibilitatea să avem nevoie să reținem informațiile pentru perioade semnificative de timp pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale precum și scopuri de arhivare. Atunci când posibil și practic, informațiile cu caracter personal vor fi redate anonim prin îndepărtarea, substituirea sau blocarea detaliilor ce permit identificarea persoanelor.

În cazul în care doriți mai multe informații cu privire la politica de reținere, vă rugăm să contactați Ofițerul ANTALIS de Protecție a Datelor trimițând o solicitare către următoarea adresă de e-mail dedicată dpo.ro@antalis.com

10. Drepturile dumneavoastră

În ceea ce privește informațiile dumneavoastră cu caracter personal aveți următoarele drepturi:

 • de a accesa informațiile cu caracter personal deținute de către ANTALIS despre dumneavoastră;
 • de a corecta informațiile cu caracter personal, de exemplu, dacă sunt incomplete sau incorecte;
 • de a opta pentru primirea oricând a comunicărilor referitoare la marketing;
 • în anumite circumstanțe și conform legii în vigoare, aveți dreptul de a restricționa sau obiecta cu privire la procesarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sau de a solicita ștergerea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal;
 • în anumite circumstanțe și conform legii în vigoare, aveți dreptul de a primi o copie a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal pe care le-ați furnizat către ANTALIS, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un aparat (cunoscut sub denumirea de “portabilitate date”);
 • în cazul în care ați furnizat în mod voluntar informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau ați fost de acord în alt mod cu privire la utilizarea lor, aveți dreptul de a vă retrage acordul;
 • dreptul de a reclama la Autoritatea de Protecție a Datelor (vezi mai jos).

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați Ofițerul ANTALIS de Protecție a Datelor trimițând o solicitare către următoarea adresă de e-mail dedicată dpo.ro@antalis.com

E-mailing și comunicare electronică în scop de marketing direct

Atunci când creați un cont sau vă înregistrați pentru prima dată la noi, ANTALIS vă va întreba dacă doriți să primiți informații referitoare la marketing / comerciale din partea ANTALIS. Pentru a primi informații din partea ANTALIS, veți bifa căsuța "sunt de acord să primesc informații de marketing / comerciale sau oferte din partea sau în numele ANTALIS, oricărei firme ANTALIS sau oricărui distribuitor oficial prin e-mail sau price alt mijloc de comunicare electronică". În cazul în care refuzați să primiți informații, veți lăsa căsuța nebifată.

OPȚIUNE:  În cazul în care ați fost de acord să primiți informații din partea ANTALIS, ANTALIS va avea dreptul de a vă trimite informații de marketing / comerciale digitale sau printate, cum ar fi, informații despre produs, ofertă comercială, informații cu privire la un eveniment, informații cu privire la un proiect sau o invitație, de exemplu. 

OPȚIUNE DUBLĂ: În cazul în care ați fost de acord să primiți informații, veți primi un e-mail în care vi se va solicita să dați click pe un link pentru a îndeplinit o procedură de confirmare a acordului dumneavoastră de a primi informații de marketing / comerciale sau oferte din partea sau în numele ANTALIS, oricărei firme ANTALIS și oricărui distribuitor oficial prin e-mail [A SE CONFIRMA].

Pentru a vă dezabona, puteți accesa fie contul dumneavoastră de pe pagina de internet ANTALIS și debifa căsuța, fie puteți da click pe link-ul de dezabonare care va fi inclus în orice e-mail trimis de către sau în numele ANTALIS, sau puteți trimite un e-mail către Ofițerul ANTALIS de Protecție a Datelor trimițând o solicitare către următoarea adresă de e-mail dedicată dpo.ro@antalis.com

Ce se întâmplă în cazul în care aveți vârsta de sub 16 ani?

În cazul în care vârsta dumneavoastră este de sub 16 ani sau sub limita considerată legală în țara dumneavaoastră, vă rugăm să vă asigurați de faptul că aveți permisiunea din partea părinților dumneavoastră / reprezentantului legal înainte de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Minorii sub vârsta de 16 ani sau sub limita legală nu au voie să ne furnizeze astfel de informații cu caracter personal fără o astfel de permisiune.

Dreptul de a face o reclamație

În cazul în care răspunsul nostru nu vă satisface sau sunteți de părere că nu procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal conform legii, puteți face o reclamație la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara dumneavoastră.

Amendamente la această declarație

Această notificare referitoare la caracterul privat a fost actualizată în mai 2018. Putem face modificări din când în când sau o putem schimba, în funcție de cum este necesar pentru a respecta orice lege în vigoare cu privire la protecția datelor. V-ați putea dori să o revedeți din nou în mod ad hoc. Orice modificări aduse oricărei dispoziții a notificării referitoare la caracterul privat se va aplica de la data publicării pe paginile noastre de internet.

Întrebare

În cazul în care aveți o întrebare cu privire la această notificare referitoare la caracterul privat, vă rugăm să contactați Ofițerul ANTALIS de Protecție a Datelor trimițând o solicitare către următoarea adresă de e-mail dedicată dpo.ro@antalis.com .