Strategia CSR Antalis : inspirație și deschizătoare de drumuri

img-CSR.jpg

Antalis a definit 4 piloni în strategia sa de CSR. Fiecare inițiativă face obiectul unui plan de acțiune specific pentru fiecare sector Antalis, susținut cu indicatori de performanță și monitorizare. Această strategie comună construită pe ISO 26000 garantează recunoașterea impactului activităților Antalis într-un cadru definit și în cea mai riguroasă conformitate cu standardele internaționale.


„Vedem CSR ca un generator de oportunități. Stimulează inovația, se adresează așteptărilor părților interesate și oferă o platformă puternică pentru dezvoltarea de soluții relevante.”
Hervé Poncin, CEO.

img-CSR-2.jpg

Guvernarea

1. Politici de CSR, raportare și rețeaua celor implicați

 • Viziunea Antalis

Dezvoltă o strategie de CSR construită în obiective cuantificabile.
Identifică acțiuni clare susținute de proceduri de raportare standardizate și validate de organizații terțe independente. Formează și împuternicește rețele de corespondenți CSR în toate ramurile și pentru toate inițiativele definite.

 • Obiective strategice

Identificăm acțiuni clare susținute de proceduri de raportare standardizate și validate de organizații terțe independente. Formăm și împuternicim rețele de corespondenți CSR în toate ramurile și pentru toate inițiativele definite.

2. Etica în afaceri 

 • Viziunea Antalis 

Pentru a garanta că activitatea Grupului, oriunde sei desfășoară în lume, este gestionată cu respectarea deplină a Codului nostru de conduită intern și a reglementărilor locale și internaționale, cu un accent deosebit pe legile concurenței.

 • Obiective Strategice

Instruirea a 100 % dintre angajații direct interesați de aceste probleme cu privire la cele mai bune practici de afaceri și, mai precis, legile concurenței, la fiecare doi ani.

img-CSR-3.jpg

Resurse naturale

1. Trasabilitatea și responsabilitatea pe lanțul de distribuție

 • Viziunea Antalis

Pentru a consolida trasabilitatea produselor, pentru a reduce sursele de aprovizionare riscante. Pentru a crește proporția de aprovizionare responsabilă și pentru a consolida soluțiile de economie circulară.

 • Obiective strategice

Incorporăm 85% din volumul nostru de achiziții într-o procedură care monitorizează, inclusiv due diligence.

2. Energie

 • Viziunea Antalis 

Reducerea impactului asupra mediului legat de consumul de energie și a gestiona mai bine amprenta de carbon generată de transport

 • Obiective Strategice

Angajarea depozitelor noastre cheie în certificarea ISO50001. Monitorizarea 90% din amprenta de carbon din transport prin Antrak®

img-CSR-4.jpg

Resurse umane

1. Sănătate și Siguranță

 • Viziunea Antalis

Garantăm un mediu de lucru sigur și sănătos, dezvoltând în același timp bunăstarea la locul de muncă și condițiile de performanță pentru toți angajații. Urmărim zero accidente și boli profesionale în toate activitățile noastre

 • Obiective strategice

Timpul pierdut în cazul accidentelor

2. Traininguri și formare

 • Viziunea Antalis 

Consolidarea formărilor pentru a se adapta la noile cerințe ale pieței și pentru a crea noi locuri de muncă prin ucenicie.

 • Obiective strategice

80% din angajați instruiți anual; 14 ore/angajat într-un an.

img-CSR-5.jpg

Oferta de produse

1. Eco-responsibilitate

 • Viziunea Antalis

Dezvoltăm cererea de produse eco-responsabile și a oferi o gamă largă de produse inovatoare. Să întreținem și să promovăm oferta noastră produse reciclate care să permită economia circulară.

 • Obiective strategice

Definim și dezvoltam oferta noastră eco-responsabilă pentru gamele de Packaging și Comunicare Vizuală.