Antalis și Reglementarea europeană REACH 

Reglementarea europeană 1907/2006 referitoare la Înregistrarea, Evaluarea, Auorizarea și Interzicerea Substanțelor Periculoase (REACH) a intrat în vigoare la 1 iunie 2007. Conformitatea aplicării are mai multe etape iar cerințele de reglementare variază în ceea ce privește natura produselor sau cantitatea introdusă pe piața europeană.

Reach2.jpg

 

Antalis, în calitate de distribuitor, nu are nicio obligație de preînregistrare sau înregistrare conform REACH.

Desigur, Antalis lucrează îndeaproape cu furnizorii săi pentru a se asigura că aceștia, împreună cu propriii furnizori, îndeplinesc formalitățile necesare cu privire la substanțele chimice pe care le folosesc și va continua să facă acest lucru în viitor.

Regulamentul REACH include, de asemenea, o obligație de informare pentru anumite produse care conțin o „Substanță foarte îngrijorătoare” (SVHC)* cu o concentrație mai mare de 0,1%m/m

Pe baza cunoștințelor noastre actuale și a informațiilor specifice furnizate de furnizorii noștri, doar un grup foarte mic de produse din gama Antalis conțin astfel de substanțe. Lista acestor produse și toate detaliile necesare sunt disponibile la cerere și sunt actualizate la primirea de noi informații de la furnizori.

Echipele noastre de vânzări sunt disponibile pentru a răspunde la orice întrebări pe care le-ați putea avea cu privire la acest subiect.

Dacă doriți mai multe informații, vă rugăm să accesați linkurile din partea dreaptă sus a paginii.

*Substanțe foarte îngrijorătoare (SVHC) în ceea ce privește REACH (Anexa XIV): agenți cancerigeni, mutageni sau toxici pentru reproducere (CRM categoria 1 sau 2), persistente, bioacumulative și toxice (PBT) sau foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) sau pentru care există dovezi pentru o îngrijorare similară.