Descoperiti catalogul nostru de produse

Politica de vânzare

 

Condiții generale de vânzare, Antalis S.A. 

• Apasă aici pentru varianta .pdf.

1. Generalități: 
Clauzele prezentate sunt valabile pentru comercializarea produselor proprietate ANTALIS S.A. denumit în continuare vânzător și primitorul mărfii denumit cumpărător. Când între părți a fost încheiat un contract care conține clauze specifice, are prioritate acel contract. Refuzul de acceptare a condițiilor de vânzare-cumpărare de către cumpărător se poate exprima prin restituirea mărfii la locul de încărcare, în termen de 5 zile de la primire.

2. Oferta
Ofertele sunt valabile doar la date emiterii acestora sau pe perioada înscrisă în ofertă. Notificarea modificării condițiilor de livrare nu este obligatorie. Orice înțelegere devine valabilă doar după confirmarea acesteia în scris. 

3. Calitatea produselor
Convenția prezentă are ca obiect vânzarea-cumpărarea produselor specificate în factură. Calitatea produselor este cea prevăzută în specificațiile și standardelle tehnice despre care cumpărătorul se presupune că a luat la cunoștință înainte de primirea mărfii. Lipsa obiecțiilor cumpărătorului cu privire la cantitatea și calitatea produselor, în termen de 3 zile de la data înscrisă pe factură, reprezintă acceptarea tacită a acestora. Cumpărătorul are datoria să asigure aclimatizarea bunurilorminim 24 de ore înainte de folosire. 

4. Livrarea produselor
Livrarea produselor se efectueaza la termenele stabilite. daca se intarzie livrarile din vina cumparatorului, acesta va suporta toate cheltuilelile cauzate. Vanzatorul nu raspunde sub nicio forma de pagubele produse ulterior acestui moment in cazul in care vanzatorul suporta toate cheltuielile de transport sau el livreaza produsele facturate si comandate cumparatorului, acesta din urma va aduce la cunostinta vanzatorului locul de descarcare al marfurilor printr-o adresa o data cu lansarea comenzii, prin aceeasi adresa cumparatorulu va mentiona numele, prenumele si datele de identficare ale delegatului care va prelua marfa de la vanzator sau reprezentantii vanzatorului.  cand expedierea si transportul marfii cad in sarcina vanzatorului, el are dreptul de a alege drumul si mijlocul detransport. Riscul trece asupra cumparatorului de indata ce marfa a fost predata unei case de expeditii, unui caraus sau cumparatorului. Vansatorul nu raspunde sub nicio forfma de pagubele produse ulterior acestui moment. 

5. Receptia produselor

Receptia produselor se face in conditiile legii, in prezenta delegatului, vanzatorului sau distribuitorului transportator, imediat ce acesta a intrat in curtea cumparatorului sau locul indicat de acesta. Cand cumparatorul ridica marfa din depozitul vanzatorului, receptia se face in prezenta acestuia. Prin semnarea documentelor de primire a marfii de catre cumparator, vanzatorul este eliberat de orice raspundere, semnarea facturii reprezinta confirmarea primirii marfurilor prevazute in factura.

6: Prețuri și modalități de plată

Preturile produselor sunt cele indicate in factura si sunt exprimate in moneda nationala si nu includ TVA. Ele sunt valabile doar pentru livrarile pentru care au fost convenite si doar daca se preia intreaga cantitate comandata, in cazul in care pana la momentul livrarii marfii au loc majorariale taxelor vamale, impozitelor, cursului de schimb valutare si/sau a altor cheltuieli esentiale, ne rezervam dreptul de a modifica preturile ofertate. Plata se face la termenul prevazut in factura. Prin primirea marfii, cumparatorul si-a dat acordul fara obiectii asupra cuantumului pretului si conditiilor de plata. Agentii nostri comerciali nu sunt indreptatiti sa efectueze plati in numele nostru.

 

 

7. Penalități

Pentru neplata prețului la scadență, cumparatorul datoreaza o dobanda de 30% pe an plus dobanda de referinta comunicata de BNR, ambele dupa o perioada de 30 de zile dupa data scadentei, dupa care, daca cumparatorul nu achita contravaloarea marfurilor cumparate si a dobanzii astfel calculate, va datora vanzatorului penalitati de 1% pe zi de intarziere din valoarea neachitatafara a fi nevoie de un preaviz sau indeplinirea altor formalitati. Dupa trecerea a 90 de zile de intarziere, calculate de la ziua scadentei, penalitatile vor fi de 2% pe zi de intarziere din valoarea facturii neachitate. Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea marfii. In cazul in care cumparatorul nu-si indeplineste in mod corect oblligatiile de plata sau in cazul in care creantele devin imediat scadente, iar vanzatorul este indreptatit sa se retraga din toate contractele existente fara a fi necesara preavizarea, in acest caz vanzatorul este indreptatit sa nu mai onoreze nicio coamnda lansata de cumparator.

8. Dreptul de proprietate

Toate marfurile livrate de vanzator cumparatorului raman in proprietatea sa pana la achitarea tuturor obligatiilor de plata ale cumparatorului, chiar si in cazul in care unele facturi au fost deja achitate. In cazu achitarii facturilor prin CEC sau BO, trata, cambie se considera achitate datoriile catre vanzator abia dupa incasarea banilor si nu la data documentelor de incasare. In cazul in care marfa este vanduta mai departe, toate creantele pe care cumparatorul le dobandeste prin vanzarea marfii vanzatorului se considera cesionate acestuia pana la plata tuturor facturilor. 

9. Reclamații

Reclamațiile privind marfa trebuie aduse deindata vanzatorului. Marfa se considera acceptata in cazul in care nu primi nicio reclamatie scrisa in termen de 10 zile de la livrarea marfii. Abaterile calitative considerate in mod uzual normal sunt acceptate. Vicii ascunse se accepta doar daca acestea nu puteau fi sesizate nici in cauzl incare marfa ar fi analizata cu cea mai mare atentie la livrarea acesteia. Vanzatorul nu are nicio raspunderepentru cazul in care marfurile livrate nu corespund scopului pentru care au fost achizitionate de catre cmparatorsau in cazul in care acesta nu utilizeaza corespunzator bunurile. In cazul unor lipsuri materiale cumparatorul poate cere inlocuirea marfi, dar nu poate cere plata de daune. Returnarea marfii nu poate fi efectuata decat cu acordul prealabil al vanzatorului. Returnarea trebuie in mod obligatoriu insotita de elemente de identificare a marfii o copie a facturii, eticheta palet sau top, functie de caz, precum si un aviz de retur emis de client. Marfa executataspecial pentru cumparator nu poate fi primita inapoi. Vanzatorul are dreptul sa viziteze, analizeze si cerceteze marfa care face obiectul reclamatiei. 

10. Litigii

In cazul oricaror neintelegeri ce se vor ivi in cursul executarii prezentului contract, se va incerca rezolvarea acestuia pe cale amiabila. In caz de litigiu, partile accepta competenta instantelor judecatoresti de la sediul vanzatorului.

11Dispoziții finale
Clauzele comericale internationale cum ar fi CIF, FOB, etc, se vor intelege asa cum sunt cele mai recent publicate de care Camerele de Comert Internationale (INCOTERMS). La baza relatiilor comerciale stau prevederile legale ale Romaniei. Daca orice prevedere de mai sus este sau devine nula, celelate prevederi raman valabile. Orice prevedere nula va fi supusa substituirii cu o prevedere similara in sensul sau scopul celor de mai sus.

 

paperman