▶️Produsul Coala CoversafeTM este certificat impotriva SARS-CoV-2. Solicita informatii

MEDIU

ecolabel_logo_119x119.gif

Eticheta  EU Ecolabel disponibilă pentru materialele tipărite

Recunoscută în toată Europa se aplică și materialelor tipărite

Produsele certificate cu EU Ecolabel trebuie să fie în conformitate cu cerințele de mediu pentru fiecare stadiu al producției. Aceasta semnifică impact redus asupra mediului, precum emisii scăzute în apă și aer, consum redus de electricitate și îmbunătățirea gradului de recuperare a deșeurilor, comparativ cu alte produse similiare de pe piață.

Criteriile EU Ecolabel pentru produsele din hârtie imprimate au fost stabilite astfel încât să recompenseze produsele care sunt fabricate conform standardelor de mediu dar deasemenea garantează și că produsul este reciclabil.

În plus pentru orice companie este o situație excelentă de a comunica grija față de mediu prin intermediul propriilor tipărituri.

Produse certificabile

Doar produsele rezultând din procesul de imprimare pe hârtie pot beneficia de logo. Alături de procesul de imprimare, pot fi incluse și cele de finisare (de exemplu împăturire, tăiere, lipire, legare).

Produsele imprimate includ ziare, materiale de promovare, reviste, jurnale, cataloage, cărți, broșuri, postere, cărți de vizită și etichete.

Materialul imprimat trebuie să conțină minim 90 % din greutate hârtie, carton sau substraturi din hârtie, excepție fac cărțile, cataloagele sau altele de acest gen care trebuie să conțină minim  80 % din greutate hârtie sau substraturi de hârtie. Inserturile, coperțile și orice material imprimat sunt parte a produsului finit.

Solicitarea pentru aplicarea EU Ecolabel

Criteriile pentru aplicarea EU Ecolabel pentru aplicarea produselor tipărite cuprind

• Partea implicată, cu referire la procedurile de administrare;

• Un produs-specific, care se poate transforma pe timpul utilizării licenței EU Ecolabel (exemplu: consumabile folosite la imprimare, finisările și acoperirile produsului din hârtie sau cantitatea de deșeu produs)

Criteriile EU Ecolabel fac referire la impactul asupra mediului în diversele stadii de producție și stipulează restricții referitoare la substraturi, excluzând sau limitând utilizarea unor substanțe care se elimină în apă și aer, administrarea deșeurilor și reciclare, utilizarea energiei, calitatea cerințelor, informații și trainingul personalului.

Solicitantul trebuie să depună un dosar care conține informații relevante și declarații ale producătorului despre produsul ce urmează a fi etichetat și documente pentru toate criteriile relevante care fac referire la produs. Toate acestea trebuie trimise  alături de solicitare Organului competent.

După primirea solicitării Organul Competent va verifica dosarul inclusiv documentele furnizorilor. Acesta, dacă consideră necesar, va solicita informații suplimentare.

Cine poate solicita utilizarea etichetei EU Ecolabel?

Producătorii, importatorii, furnizorii de servicii, comercianții pot trimite solicitări de utilizare a Ecolabel. Example ale posibililor solicitanți: editori, vânzători de carte, tipografi, agenții de comunicare, companii private și instituții de stat.

O licență de utilizare a etichetei EU Ecolabel pentru materialele imprimate nu se alocă serviciilor de imprimare sau unei tipografii.

Solicitare pentru folosirea etichetei pe produsele din hârtie poate fi făcută:
• Un produs imprimat identificabil prin denumirea comercială (e.g., revista XXX) sau
• O categorie unică de produse (e.g., reviste, broșuri, cărți, ziare). În acest caz, categoria de produse trebuie identificată cât mai precis (e.g., reviste, broșate, format X-Y, pagini A-B).

Pentru mai multe informații, apasă aici

paperman