▶️Produsul Coala CoversafeTM este certificat impotriva SARS-CoV-2. Solicita informatii

Mediu

Antrak

Lanțul de distribuție Antalis

Antalis se străduiește să se asigure că dezvoltarea afacerii merge mână în mână cu practicile responsabile de mediu.

Platforma Antrak, dedicată furnizorilor de hârtie, materiale pentru comunicare vizuală și ambalaje ai Antalis, își propune să consolideze trasabilitatea și responsabilitatea lanțului de aprovizionare propriu. Colectând împreună informații exhaustive privind responsabilitatea socială corporativă globală a furnizorilor, datele privind conformitatea cu reglementările produselor (inclusiv trasabilitatea completă) și certificările asociate fabricilor, acest instrument pune Antalis în fruntea managementului durabil al lanțului de aprovizionare și oferă clienților garanții depline cu privire la responsabilitatea din spatele comenzilor de produse

Antrak: date armonizate și exhaustive despre lanțul de aprovizionare într-un singur cadru 

Prin colectarea și centralizarea informațiilor cuprinzătoare privind trasabilitatea lanțului de aprovizionare, Antalis nu este doar în măsură să ofere clienților săi acreditări CSR solide; facilitează, de asemenea, relații puternice și transparente cu furnizorii. La rândul lor, aceștia beneficiază de platformă având ocazia de a aduna informații care sunt adesea împrăștiate în organizația lor. Antalis este singurul comerciant de hârtie care a implementat o astfel de platformă completă de colectare și urmărire a datelor socio-ecologice.
 
Informațiile colectate sunt apoi verificate pentru coerență și un modul integrat de diligență identifică orice risc potențial legat de un furnizor (de la speciile de arbori utilizate în produs până la țara de origine). Un comitet intern este apoi însărcinat să întreprindă orice acțiune pentru a atenua riscul identificat.


Antrak in detalii:

    
Pe lângă informațiile generale de afaceri și de contact, furnizorii sunt rugați să completeze un chestionar care să furnizeze informații exhaustive despre 

Informații CSR globale: Rapoarte CSR, angajamente colective, implementarea standardelor de mediu, măsuri de etică în afaceri, securitatea muncii, oportunități egale, respectarea drepturilor omului și a condițiilor de muncă

Reglementări de conformitate: conformitate cu EU Timber Regulations (originea copacilor folositi la fabricarea hartiei si tara de origine) , directiva EU REACH, standardele FSC® și PEFC, reglementarile pentru contactul cu alimente, directivele despre deseuri,…precum și caracteristicile de mediu ale produselor precum procentul de fibre reciclate. Confirmarea certificarilor trebuie dovedita;

Informații despre fabrică: certificari ISO, rata de accidente pe fabrica, etc…

 


Antrak este implementarea concretă și continuarea programului  Sustainable Woodpulp and Paper Sourcing policy care detaliază eforturile Antalis pentru a se asigura că folosește lemn din surse legale, durabile și bine gestionate și sprijină inițiativele și schemele de gestionare a silviculturii care promovează acest lucru. Platforma și politica fac parte integrantă din Inițiativa Antalis Green Connection în cadrul căreia Grupul își propune să colaboreze îndeaproape cu furnizorii, clienții și alte părți interesate din industria hârtiei pentru a dezvolta produse și soluții care promovează excelența mediului.

Despre Antrak
Antrak este o platformă open source SaaS dezvoltată de Factor-X pentru a permite companiilor să urmărească impactul social și de mediu de-a lungul lanțurilor de aprovizionare într-un mod eficient și simplificat și să asigure conformitatea cu reglementările. Factor-X este o companie de consultanță în măsurarea carbonului specializată în analiza riscurilor, modele economice inovatoare, investiții durabile, coaching și formare.

Află mai multe www.factorx.eu si http://antalis.myrmex.coop/

paperman